Hardangerjakt

Frå Alnakka.net
JAkt «Johanna» av Indresæter på Tustna.

Ei jakt eller hardangerjakt er ei ei-mastra kravellbygd seglskute med akterspegel, gaffelrigg og bomsegl. Denne skutetypen spreidde seg frå Hardanger til andre deler av Norskekysten, inkludert Nordmør, på 1800-talet. Ei jakt kunne bli bruka i utanriksfart, men hovudbruken — i det minste nordaføre Bergen — var kystfart, inkludert frakt av saltfisk, sand o.a.

Henning Aasnes ombord i jakt «Fremad».

Mange skutor på Nordmør gikk på Lofoten og Finnmarka for oppkjøp av saltfisk som råvare til den store kleppfiskindustrienYtre Nordmør.