HTML-koding — monokrom

Frå Alnakka.net

Somme gamle datamaskinor har monokrom skjerm — det vil seie at ein berre har éin fargekontrast: på eller av. På Macintosh (Plus, SE, SE-30, Classic) vil dét seie kvit og svart, og på andre plattformer kan «fargone» vara for eksempel lysgrøn og mørkgrøn... Om du vil laga sidor som fungerer bra på monokrom skjerm, får du lite bruk for fargekodar og kan dermed hoppe over denne sida.