HTML-koding — 16 fargor

Frå Alnakka.net

På gamle PCar med VGA-skjermkort og/eller gammel skjerm er det berre muleg å sjå 16 fargor. Desse fargone er lista opp til venstre i tabellen under. Andre fargor vil ofte bli attgjevne med rastermønster på desse maskinone. Om dette gjeld bakgrunnsfargen, vil ofte skrifta bli meir eller mindre olesande. Derfor er det viktig at ein held seg til desse fargone som bakgrunn for tekst om ein vil at sidone skal vara tilgjengelege for absolutt alle på nettet. Men det er etterkvart relativt temmelig få att av desse maskinone på nettet, og dei seksten fargone det er snakk om er vel kanskje ikkje de aller mest estetiske...

Hex-kode & html-namn:
#ffffff
white
#ffff00
yellow
#ff00ff
magenta
#00ffff
aqua
#c0c0co
silver
#808000
olive
#800080
purple
#008080
teal
#808080
grey
#ff0000
red
#00ff00
lime
#0000ff
blue
#000000
black
#800000
maroon
#008000
green
#000080
navy