Gurū Nānak Dēv

Frå Alnakka.net
Sikhismen
Golden temple.jpg

emnesida

Sikh-gurūar
 1. Nānak Dēv
 2. Angād Dēv
 3. Amar Dās
 4. Rām Dās
 5. Ardjan Dēv
 6. Hari Gōbindh
 7. Hari Rāi
 8. Hari Krisjan
 9. Tēgh Bahādur
 10. Gōbindh Singh
Skrifter
Gurū Granth Sāhib

Bāṇī - «Tjåpaī»
«Djāp Sāhib»
«Djapdjī Sāhib»
«Mul mantra»
«Sukhmani»

Dasam Granth

Filosofi
simran
(Guds sanning)

sēvā (dugnad,
frivillig arbeid)

tre søylor

 1. Nām djapō
  (gudstjeneste)
 2. kirat karni
  (ærleg arbeid)
 3. vaṇḍ tjakkō
  (del goda)
fem vonde
 1. kām
  (blind attrå)
 2. krōdh
  (raseri)
 3. lōbh
  (grådigheit)
 4. mōh (blind
  materialisme)
 5. ahankar
  (arroganse)
fem gode
 1. sat
  (sanning)
 2. santōkh
  (tilfredsheit)
 3. daya
  (medkjensle)
 4. nimrata
  (audmjukskap)
 5. pyārē
  (kjærlegheit)
Khalsā

Pandj kakkē:
1 kēsj (uklipt hår)
2 kāṛā (stålarmband)
3 kanghā (stålkam)
4 katjhā (underbrok)
5 kirpān (sabel)

Helige plassar
Amritsar
Harimandir Sāhib
(«Det gylne tempelet»)
gurduārā
Folk og språk
Pandjāb - sikhar
pandjābī - gurmukhī
Anonymt måleri frå slutten av 1800-talet av dei ti sikhgurūane så vel som Bhai Bala og Bhai Mardana. Gurū Nānak Dev (14691539) sitt i midten.

Gurū Nānak Dēv (gurmukhī ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, devanagari गुरु नानक [gurū nānak dēv]) (15. april 146922. september 1539), grunnleggaren av sikhismen og den første av de ti sikh-gurūane, vart fødd i landsbyen Talvandi Rai Bhoai, no kjent som Nankānā Sāhib, i nærheita av Lahår i det novarande Pakistan. Foreldra hans, Mehta Kalu og Mātā Tripat, var hinduar og haurde til kjøpmannskasten. Alt som gutunge var Nānak fascinert av religion, og ønsket hans om å oppdaga livsmysteriet førte han etterkvart ut på lange reisor.

Nānak vart gift med Sulkhni frå Batala, og de hadde to søner, Sri Tjand og Lakhmi Das. Han fortsette den religiøse oppdagingsferda si som vanleg. Svogeren hans, mannen hennar Nānki, søster hans, skaffa honom arbeid som förvaltar av det offentlige kornlageret i Sultanpur. Ein morgon da han var 28 år gammel gikk han som vanleg ned ått elva for å ta eit bad og meditere. Det er sagt at han var forsvunnen i tre dagar, og at da han kom til syne att, fylt med Guds ånd, sa han: «Det finst ingen hindu og ingen muslim!» Frå den tida begynte han på misjonsarbeidet sitt.

Tradisjonen seier at han gjorde fire store reisor — inkludert til alle deler av India og til Arabia og Persia; og han besøkte både Mekka og Bagdad. Han tala for hinduar, djainar, buddhistar, parsarar og muslimar. Han tala i tempel og moskéar og på ymse valfartsstader. Det var på denne tida han møtte Kabir (14411518), ein helgen som blir heidra av både hinduar og muslimar. Over alt der han fór, tala gurū Nānak ut mot det han heldt for tomme religiøse ritual, valfart, kastesystemet, sāti (enkjeofring) og tru på at visse helige skrifter er behøvelige for å lære den sanne religionen. Aldri bad han tilhørarane sine om å følgje seg; han oppfordra muslimar til å vara sanne muslimar og hinduar til å vara sanne hinduar.

Etter den siste av de store reisone sine, busette gurū Nānak seg i byen Kartapur i Pandjāb, ved Rāvi-elva, der han fortsette med å undervise i femten år til. Tilhengarar frå mange plassar kom og busette seg i Kartapur for å høre på, synge med og vara i lag med med honom. I løpet av denne tida, da tilhengarane hans framleis var hinduar, muslimar eller kva annan religion dei haurde til, vart dei kjent som disiplane ått gurū Nānak, eller som sikhar. Det var òg her at tilhengarane hans begynte å kalle han «gurūen,» eller «læraren» sin. Gurū Nānak förtelte dem her at dei skulle ha hushald og ikkje leva åtskilt frå verda; det skulle ikkje vara prestar eller eremittar. Gurū Nānak innførte så langār, eller fellesmåltidet: Det vart krevd at hinduar og muslimar, høge kastar og låge kastar, skulle sitta i lag under måltida. Det var her, på denne tida, at Lehna, seinare kjent som gurū Angad Dēv, kom og begynte å følgje gurū Nānak.

Rett före gurū Nānak Dēv dødde, kalla han i hop disiplane sine og bad dem om å synge «Sohila» — kveldshymnen. Det blir sagt at kroppen hans försvann om natta etter at han dødde, for på det viset å tilfredsstille både de hinduistiske og muslimske tilhengarane sine når det galdt kem av dem som skulle gjenomføre gravferda hans.

Pekarar

Lyd


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Guru Nának» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.


GNU-logoen This article is based entirely or in part on the article Guru Nanak Dev from the English Wikipedia. It may be copied, distributed and/or modified according to the conditions of the GNU Free Documentation License.

Mal:Q1