Grameen Bank

Frå Alnakka.net
Lokala til Grameen Bank i hovudstaden Dhaka i Bangladesh.

Grameen Bank (bengali: গ্রামীণ ব্যাংক) er ein mikrofinansorganisasjon som vart starta i Bangladesh og som gjev småe lån, kjent som mikrokreditt, til fattige menneske utan store krav til sikkerheit. Banken tek òg i mot innskot og tilbyd andre tjenestor; og i tillegg administrerer banken fleire utviklingsretta verksamheiter, inkludert fabrikkar, telekommunikasjon og energiselskap. Organisasjonen og grunnleggjaren, Muhammad Yunus, fekk Nobels fredspris for 2006 “for deres bestrebelser for å skape økonomisk og sosial utvikling nedenfra”.

Samen med Telenor, som eig 60 %, driv Grameen Bank mobiltelefonselskapet Grameen Phone.

Kjeldor

Pekarar


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon