Fvt.

Frå Alnakka.net

Förkortinga fvt., stundom skreven f.v.t., blir oftast utlagt som «före vår tidsrekning», men kan òg bli utlagt som «före den vestlige tidsrekninga» eller «före den vanlege tidsrekninga». Den siste tolkinga heng samen med det engelske opphavet, BCE, som står for «before the Common Era» Ho blir bruka som eit religionsnøytralt alternativ til dei kristne forkortingane AC (lat. «ante Christo»), BC (en. «before Christ») og f.Kr. (nyn. «före Kristus»). Alle desse förkortingane viser til det samma årstalssystemet:

167 fvt. = 167 AC = 167 BC = 167 f.Kr.

Merk at förkortinga AC er tvetydig og enten kan vise til «ante Christo» (fvt.) eller «after Christ» (evt.).

Sjå òg

Pekarar