Francis Beaufort

Frå Alnakka.net

Francis Beaufort (17741857) var ein irsk hydrograf og admiral i den britiske Royal Navy som er mest kjent för å ha etablert beaufortskalaen.

Francis Beaufort vart fødd i Irland den 7. mai 1774, reiste til sjøs som 13-åring og gjorde rask karriere i marinen. Han var svært interessert i meteorologi og førte ei vêrdagbok under heile yrkeslivet sitt. Under de første åra med eige befal gjorde han hydrografiske målingar i olike deler av verda — blant anna i Middelhavet og i Sør-Amerika, og han begynte òg å skissere den vindskalaen som skulle gjera honom kjent för ettertida. Etter ein skottskade under patruljeteneste mot sjørøvarar i Middelhavet fikk han administrative oppdrag i admiralitetet med admirals tittel för resten av det yrkesaktive livet sitt og med ansvar för blant anna hydrologi og meteorologi. Han vart pensjonert frå marinen i 1855 ved 81 års alder og dødde to år etter.

Mest kjent er Beaufort för vindskalaen sin, som han utvikla i 1806 og som i omarbeidd form har vorte ståande som global standard för sjøfolk, og som òg har påverka sivil meteorologi. Skalaen er eit forsøk på å skapa eksakte verdiar for de vindopplysningane som blir innført i loggbøker og annan dokumentasjon i staden för de vage og sterkt subjektive skildringane som sjøfolk hadde bruka til da.

Kjeldor


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon