Fag:Spansk, portugisisk og ladino

Frå Alnakka.net

kunst/handverk • matematikk/naturfag • musikk/dans • praktiske fag • samfunnsfag • religion/livssyn • språk/litteratur

engelsk • hebraisk • norsk • spansk • tysk

Iberiske språk

Artiklar

Solitreo -exemplo.jpg
Solitreo eller soletreo (djudeospanjol, frå portugisisk soletrar eller asturiansk soletrear/solitrear, ‘(å) stava’) er lykkjeskrift-utgåva av hebraisk skrift som tradisjonelt blir bruka blant osmanske sefardím for å skrive djudeospanjol, ladino og hebraisk. Skrifta er visuelt sétt snarlik asjkenazisk lykkjeskrift, men er olik nok til at dei ikkje er innbyrdes förståelige. Skrifta var i vanleg bruk blant sefardím i Det osmanske riket, inkludert i det jødiske samfunnet i Ereṣ Jisraél (hovudsakleg tilsvarande vår tids Israel, Vestbredda og Gaza) langt opp mot våre dagar. I og med at Israel har gjenomført asjkenazisk lykkjeskrift som einaste standard, har antalet folk som kan lesa og skrive solitreo gått markant ner sidan begynnelsen av 1900-talet.   Les meir …
El Avenir.jpg
Djudeospanjol, òg skreve judeospañol, eller jødespansk er samletermar for språkformer av kastiljansk med meir eller mindre påverkning frå andre iberiske språk som portugisisk, asturiansk og katalansk som tradisjonelt blir bruka av sefardím i Nord-Afrika, på Balkan, i Tyrkia og i Israel. Djudeospanjol inneheld mange hebraiske og arameiske ord og ein del arabiske ord. I austleg jødespansk — det vil seie på Balkanhalvøya, i Tyrkia og i Israel — er det mange tyrkiske og greske lånord òg. Andre namn for djudeospanjol inkluderer djudezmo, spanyol, jaquetía/haketia (særlig i Marokko) og sidan midten av 1900-talet ofte òg ladino — ein term som tradisjonelt har ei anna tyding.   Les meir …
Orden de las bendiciones Hilhoth Sehita 042 (crop).jpg
Ladino er namnet på ei språkform som er bruka i ordrette omsettingar av religiøse tekster frå hebraisk og arameisk til kastiljansk (spansk) eller djudeospanjol (jødespansk). Karakteristisk for ladino er at kvart ord blir omsett direkte, og at setningsstrukturen dermed fölgjer den hebraiske eller arameiske originalen. Dessutan blir det ofte bruka lånord, eller endatil heile lånte frasar, frå hebraisk og arameisk i teksten. Verbet for sjølve omsettingsprosessen på både kastiljansk (spansk) og djudeospanjol er ladinar.   Les meir …
Bendigamos-illustrasjon.png
«Bendigamos al altíssimo», oftast rett og slett kalla «Bendigamos», er ein song som er bygd over samma temaet som Birkàt hammazón (signinga etter maten) og som ofte blir sungen i samband med Birkàt hammazón blant portugisarjødarGibraltar, i Amsterdam, i London og andre plassar i Vest-Europa, så vel som i dei gamle portugisarjødiske samfunna vestom Atlanterhavet (inkludert New York City, Philadelphia og Curaçao). Songen er òg bruka i dei gamle sefardiske samfunna i Bordeaux og Bayonne i Frankrike, men der syng dei han i ein fransk versjon.   Les meir …

Populære sidor

 1. Djudeospanjol-norsk ordbok - J (vist g.)
 2. Djudeospanjol-norsk ordbok - N (vist g.)
 3. Djudeospanjol-norsk ordbok - O (vist g.)
 4. Djudeospanjol-norsk ordbok - T (vist g.)
 5. Djudeospanjol-norsk ordbok - U (vist g.)
 6. Djudeospanjol-norsk ordbok - V (vist g.)
 7. Djudeospanjol-norsk ordbok - X (vist g.)
 8. Djudeospanjol-norsk ordbok (vist g.)
 9. Djudeospanjol-norsk ordbok - K (vist g.)
 10. Djudeospanjol-norsk ordbok - I (vist g.)
 11. Flory Jagoda: «Ocho candelicas» (vist g.)
 12. Djudeospanjol-norsk ordbok - Y (vist g.)
 13. Djudeospanjol-norsk ordbok - P (vist g.)
 14. Djudeospanjol-norsk ordbok - Z (vist g.)
 15. Portugisisk (vist g.)
 16. Djudeospanjol-norsk ordbok - S (vist g.)
 17. Las estrellas de los cielos (vist g.)
 18. Adió querida (vist g.)
 19. Djudeospanjol-norsk ordbok - H (vist g.)
 20. Una noche al lunar (vist g.)
 21. Djudeospanjol-norsk ordbok - Q (vist g.)
 22. Djudeospanjol-norsk ordbok - G (vist g.)
 23. Djudeospanjol-norsk ordbok - R (vist g.)
 24. Por una niña tan hermoza (vist g.)
 25. La bendición de madre (vist g.)
 26. Era escuro (vist g.)
 27. Djudeospanjol-norsk ordbok - L (vist g.)
 28. Djudeospanjol-norsk ordbok - D (vist g.)
 29. Mossé, Mossé (vist g.)
 30. Ladino (vist g.)
 31. Djudeospanjol-norsk ordbok - E (vist g.)
 32. Una tarde de verano (vist g.)
 33. Páxaro d’hermosura (vist g.)
 34. Solitreo (vist g.)
 35. Flory Jagoda (vist g.)
 36. Mossé salió de Miṣráyim (vist g.)
 37. Djudeospanjol-norsk ordbok - F (vist g.)
 38. Kastiljansk (vist g.)
 39. Djudeospanjol-norsk ordbok - B (vist g.)
 40. Djudeospanjol (vist g.)
 41. Djudeospanjol-norsk ordbok - M (vist g.)
 42. Bendigamos al altíssimo (vist g.)
 43. Djudeospanjol-norsk ordbok - A (vist g.)
 44. Djudeospanjol-norsk ordbok - C (vist g.)

 

Innhald (utval)

Språk

Ordbøker

Songar