Erik Almhjell

Frå Alnakka.net

Erik Almhjell (18811963) var ein notekunnig spelmann frå SunndalenNordmør. Erik heldt seg til tyskfela og la stor vekt på å formidle tradisjonen nøyaktig heller enn å satse på moteriktig kappleiksspel. Opptaka av Erik Almhjell åleine og i fleirstemt samspel med sambygdingen Tore Hoås, så vel som notenerskriftene Erik gjorde, utgjer sentrale kjeldor for sunndalstradisjonen av folkemusikken på Nordmør. Særleg interessante er opptaka av sunndalsspringaren.

Biografi

Erik Almhjell vart fødd den 25. oktober 1881 ått föreldra Iver Olsen og Anne Eriksdt.[1] Erik gifta seg i 1948 med Magnhild Havdal frå Tingvoll, og dei busette seg på Åkerfallet under Havdalen ved Meisingset.

Fotnotar

Kjeldor

Lydopptak

Pekarar