Emne:Bahá’ítru

Frå Alnakka.net

estetiske fag • matematikk/naturfag • samfunnsfag • religion/livssyn • språk/litteratur

engelsk • hebraisk • kroppsøvingmat og helse • matematikkmusikknaturfag • norsk • spansk • tysk

Bahá’ítru

Artiklar

Bahá'u'lláh (f. 12. november 1817; d. 29. mai 1892) var grunnleggaren av bahá'ítrua. Det opprinnelege namnet hans var Mirza Husayn-Ali Núri, men han tok det arabiske namnet Bahá'u'lláh som betyder ‘Guds herlegheit’. I bahá'ítrua blir Bahá'u'lláh rekna for å vara Guds bodberar for menneska i dag. Mirza Husayn-Ali Núri var fødd i Tehrān (Teheran) i Iran. Han var ein tilhengar av Báben, som grunnla religionen babisme. Ei av læresetningane i religionen var at «han som Gud skal vise fram» skal foreine alle menneske og religionar. I 1863 i Bagdad openberra Bahá'u'lláh seg som den utvelte, som babismen, og etter hans syn alle andre tidlegare religionar, hadde lova. Han skreiv brev til kongar og presidentar og formana dem om å legge bort konfliktar og oeinigheit og minske skattebyrda for dei fattige. Han bad dem komma ihop til ein stor konferanse for å legge grunnlaget for «den største freden».   Les meir …
Ali Muhammad Shirazi var den eine av dei to grunnleggarane av bahá’ítrua. Han er mest kjent under tittelen Báb, som han tok i 1844 da han förkynte misjonen sin. Han meinte at han hadde to rangar, den første som ein manifestasjon av Gud som tala med Guds stemme, og den andre som eit levande menneske. Han var derför Guds port, som var kommen för å bli den nye vegen som folket kunne nå Gud med. Denne meininga var svært olik den tradisjonelle tydinga av ordet báb og blir ofte misforstått av mange som trur at han hevda at han var ein ny meklar.   Les meir …

Populære sidor

  1. Ali Muhammad Shirazi (vist g.)
  2. Bahá'u'lláh (vist g.)
  3. Bahá'ítru (vist g.)
  4. Kitáb-i-Aqdas (vist g.)