Eide kommune

Frå Alnakka.net

Mal:Infoboks kommune Eide kommune var ein kommune på Nordmør i Møre og Romsdal. Han grensa mot Gjemnes kommune i søraust og Fræna kommune i sørvest, medan Averøy kommune ligg nord for Kornstadfjorden. Sidan 1. januar 2020 har Eide lege under den nye Hustadvika kommune.

Mal:Nordmør

GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Eide» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.