Djudeospanjol-norsk ordbok - F

Frå Alnakka.net
Djudeospanjol
(djudezmo, spanjol, jødespansk)

grammatikk

ORDBOK

 A · B · C · D · E · F · G 
 H · I · J · K · L · M · N 
 O · P · Q · R · S · T · U 
 V · X · Y · Z 


 • faba = hava = ava f. bøne — særlig favabøne
 • fablar = favlar = hablar = avlar v. snakke, tala / El fablán a ella den som snakka med henne
 • fabrica f. fabrikk
 • fabricante m. fabrikant
 • fada f. fe / las fadas = fadamiento zebed habbát-seremoni, namngjevingsseremoni for nyfødd jente
 • falcón m. falk
 • falsar v. lyge; bryte løfte
 • falso adj.m. | falsa adj.f. falsk
 • falta f. mangel; feil; fråvere
 • faltar v. mangle; ha for lite av
 • fambre = hambre m. svolt
 • familia f. familie (famiya, familla)
 • fanela f. (ull)underskjorte
 • farina = harina = arina f. kveitemjøl; kveite
 • fazer = hazer v. gjera; laga
 • fegado m. lever
 • feo adj.m. | fea adj.f. stygg
 • fiasco m. fiasko (fiasko, fyasko)
 • fierro m. jarn (fyerro, fiero, hierro, hiero)
 • fijá = hija = ija f. dotter
 • fijo = hijo = ijo m. son
 • flama f. flamme
 • fodra f. fôr (i klede)
 • fondo adj.m. | fonda adj.f. djup
 • forma f. form, skapnad
 • formar v. forme
 • forno = horno = orno m. omn / codrero al horno steikt lammebog
 • fortuna f. hell, lykke; rikdom; eigedom
 • fortunamente heldigvis
 • fragulo m. = frangula f. jordbær
 • fuyir = huir v. flykte