Det jødiske samfunnet i Massenbachhausen

Frå Alnakka.net
Den tidlegare synagogen i Massenbachhausen.
Foto:P. Schmelzle

Den første kjente jøden som vi veit om i Massenbachhausen flytta dit i 1684/85. I 1708 og 1726 var det registrert sju jødiske familiar. Første gongen det blir nemnt at det var synagoge der var i 1736. I 1832 vart Massenbachhausen hovudsete for eit formelt trussamfunn, men dette vart flytta til Massenbach i 1860-åra. Kring 1850 budde det kring 50 jødar i Massenbachhausen, men dette talet gikk stadig nedover på grunn av utflytting og utvandring. I 1869 fanst det 19 jødar i byen, i 1910 berre sju; og i 1926 dødde den siste jødiske innbyggjaren.

Sjå òg


GNU-logoen Denna artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Massenbachhausen» frå Tysk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens.