Det jødiske samfunnet i Kristiansund

Frå Alnakka.net

Det jødiske samfunnet i Kristiansund har sine røter først og fremst i innvandrarar frå Baltikum og Polen først på 1900-talet. Samfunnet, som først og fremst inkluderte medlemmar av familiane Borøchstein, Fischer, Koritzinsky og Hirsch, utgjorde med sine få titals medlemmar den fjerde største jødiske busettinga i Norge före andre verdskrigen. Det litle men aktive jødiske samfunnet i Kristiansund hadde eiga kvinneförening, synagogelokale (i Arbeidersamfunnet) og eigen rabbinar (el. ḥazzán?) (Joel Jacob Hirsch).

Samfunnsliv i mellomkrigstida

Krigen og deportasjonane

Da Nazi-Tyskland okkuperte Norge tisdagen den 9. april 1940 vart det slutt på det stort sett trygge livet for kristiansundsjødane — først med tysk terrorbombing av Kristiansund, og seinare med antijødiske lovar, og hausten 1942 med arrestasjonar og deportasjon av alle jødar nazistane greidde å finne. I alt 18 medlemmar av familiane Borøchstein, Fischer, Granstein og Hirsch vart deportert av nazistane og drepne i gasskammera i Auschwitz den 26. adár I 5703 AM (3. mars 1943). Det finst framleis etterkommarar etter de jødiske familiane i Kristiansund, men det er ikkje lenger noko organisert jødisk samfunn der.

Drepne under sjoá

 1. Abraham Borøchstein (50)
 2. Filip Borøchstein (9)
 3. Julius Borøchstein (5)
 4. Leopold Borøchstein (11)
 5. Mascha Borøchstein (32)
 6. Rosa Borøchstein (12)
 7. Sonja Borøchstein (6)
 8. Emanuel Fischer (19)
 9. Gusta Fischer (49)
 10. Herman Fischer (50) - cellist og ledar for Kristiansund Symfoniorkester
 11. Judith Fischer (12)
 12. Ruth Fischer (11)
 13. Theodor Fischer (6)
 14. Sara Granstein (48)
 15. Esther Hirsch (37)
 16. Frida Hirsch (74)
 17. Joel Jacob Hirsch (76) - rabbinar (el. ḥazzán)
 18. Rolf Hirsch (45)

Litteratur

Borøchstein, Ove: J : historien om kristiansundsjødene. Kristiansund (Ibs Forlag), 2000. ISBN 8299574404 (ib.) [1]

Pekarar

Jødisk liv

Deportasjonen

Minnesmerke