Det jødiske året

Frå Alnakka.net
Månadene i
det jødiske året
Liten asjkenazisk sjofár
   1 nisán
   2 ijjár
   3 siván
   4 tammúz
   5 ab
   6 elúl
   7 tisjré
   8 marḥesjván
   9 kislév
 10 tebét
 11 sjebát
 12 adár

Andre kalendrar:
juliansk
gregoriansk
muslimsk
bahá’í

Det jødiske året er eit kombinert sol-/måneår — det vil seie at månadene blir rekna ut frå månefasar, og at justeringar er innlagt over tid for å sikre samsvar med solåret og årstidene.

Det jødiske året har desse månadene:

 1. nisán eller abíb (aviv)
 2. ijjár
 3. siván
 4. tammúz
 5. ab (av) eller menahém ab (menahém av)
 6. elúl
 7. tisjré (tisjri)
 8. marḥesjván eller ḥesjván
 9. kislév
 10. tebét (tevét)
 11. sjebát (sjvat)
 12. adár (i jødiske skottår: adár I)
 13. (I jødiske skottår: adár II)

Opprinnelig vart månadene referert til med nummer («den sjuande månaden»), med unntak av den første månaden som er månaden for pesaḥ (jødisk påske); den månaden vart alt i Toráen kalla abíb. Dei novarande månadsnamna vart tekne i bruk under det babylonske eksilet.

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> neste månad >>

nisán | ijjár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | (adár I) | adár (II) )

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> neste månad >>

nisán | ijjár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | (adár I) | adár (II) )

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> neste månad >>

nisán | ijjár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | (adár I) | adár (II) )

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> neste månad >>

nisán | ijjár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | (adár I) | adár (II) )

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> neste månad >>

nisán | ijjár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | (adár I) | adár (II) )

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> neste månad >>

nisán | ijjár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | (adár I) | adár (II) )

<< førre månad << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> neste månad >>

nisán | ijjár | siván | tammúz | ab | elúl | tisjré | marḥesjván | kislév | tebét | sjebát | (adár I) | adár (II) )

Mal:Ḥesjván Mal:Kislév Mal:Tebét Mal:Sjebát Mal:Adár