Det gamle testamentet

Frå Alnakka.net

Det gamle testamentet er eit fellesnamn for dei olike kristne versjonane av Tenákh (den jødiske Bibelen).