Den baltoskandiske konføderasjonen

Frå Alnakka.net

Den baltoskandiske konføderasjonen eller Baltoskandia er eit geopolitisk konsept utvikla av den litauiske geografen og geopolitikk-forskaren prof. Kazys Pakštas (18931960) og først presentert i boka The Baltoscandian Confederation (1942). Formålet med dette konseptet var “å fremme idéen om ein baltisk-skandinavisk union (beståande av Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen).”[1]

Fotnotar


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon