Dei høge helgedagane

Frå Alnakka.net

Dei høge helgedagane eller dei høge heligdagane er eit uttrykk som somme gonger blir bruka om rosj hasjaná og kippúr, og gjerne òg den vekkå som ligg mellom dem.

Uttrykket ligg nær i tyding til uttrykket jamím noraím — eit omgrep som blir bruka om alle dei ti dagane frå rosj hasjaná til kippúr.