De Sola

Frå Alnakka.net
Våpenskjoldet ått De Sola-familien. Sola er det sentrale heraldiske motivet. Den hebraiske teksten er henta frå Tehillím 23 (Salme 23) og betyder ‘A. er min gjetar, eg reddest ikkje’.

De Sola er eit portugisarjødisk slektsnamn.

Personar