Dú mín gås Kvíta

Frå Alnakka.net

«Dú mín gås Kvíta»

Tekst

Ein versjon etter Marit Glærum, som hade haurt det av mor si, Ragnhild Glærum, som opprinneleg var frå Bruset i Todalen. Nedtekna av Edvard Langset i SurnadalenNordmør den 10. juli 1915.

Rettskrivinga frå kjelda er justert.

 1. «Kar he dú vore så lengje,
  dú mín gås Kvíta?»
  «É he vore útme stranno o slongje,
  dú minn Svensela.»
   
 2. «Kva he dú gjórtt dér så lengje,
  dú mín gås Kvíta?»
  «É he vaska míne bonn så fágre,
  dú minn Svensela.»
   
 3. «Kaffęr e díne bonn så fágre,
  dú mín gås Kvíta?»
  «É he gjeve dęm bygg o hávre,
  dú minn Svensela.»
   
 4. «Kaffęr e díne bonn så feite,
  dú mín gås Kvíta?»
  «É he gjeve dęm bygg o kveite,
  dú minn Svensela.»
   
 5. «Gí me eitt o hałtanna,
  dú mín gås Kvíta.»
  «Lite hja’rtt o ingja rå,
       ikkje fér o ikkje må
  dú minn Svensela.»
   

Kjeldor

Langset, Edvard: Segner – gåter – folketru frå Nordmør. Oslo (Norsk folkeminnelag), 1948.