Claus Frimann: «Den norske Fisker»

Frå Alnakka.net

«Den norske Fisker»
av Claus Frimann (17461829)

 1. Ondt ofte lider den Fiskermand,
  som ud maa fare, før Hanen galer,
  al Dagen plaske i kolde Vand,
  paa Hjem ei tænke før Solen daler,
  i vaade Trøie,
  Snedriv i Øie —
  o, sad I der, I guldklædte Høie!
  I andet fant
   
 2. Dog snart gaar Dagen, og Alting let,
  naar Draatten ramler, og lod ei stanser,
  og Kniv ei hviler paa Maddingsbret,
  og Fisken opefter Snoren danser;
  da spares Arme
  at bankes varme;
  Madkisten glemme de tomme Tarme,
  som skrege før.
   
 3. Saa Mangt nu tænker den Fisker paa,
  Mangt med sig selv nu han monne snakke:
  i Aar skal Jorddrot mig lade staa,
  i Aar ei kastes jeg ned for Bakke;
  det har ei Fare,
  nu faar jeg vare,
  i Aar skal Fogden min Gryde spare
  for Skat og Told.
   
 4. God Hustru oppe ser ud igjen;
  det kvelder tidleg, og kold er Stuen;
  i Krogen sætter hun Rokken hen,
  i Asken rager, gjør Ild paa Gruen;
  tungt op fra Stranden
  ind stamper Manden,
  tre vaade Trøier, en efter Anden,
  han slenger hen.
(Frå Poetiske Arbeider. Første Samling. (1788))

Kjeldor

Mal:Læsebog 1882 Seip, Karl: En liten visebok for hjemmet. Oslo : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1929.