Charles Piroye

Frå Alnakka.net

Charles Piroye (f. kring 1670, d. seinast 1732) var ein fransk organist og komponist under barokken. Vi veit lite om oppveksten hans, anna enn at lærarane hans inkluderte Jean-Baptiste Lully og Michel Lambert. Han var tilsett som organist i église des Jacobins i Paris frå 1690 til 1712, og frå 1708 til 1712 var han organist i St-Honoré òg. Den 22. februar 1712 vart han avsett frå stillinga av okjent grunn. Etterfölgjaren hans som organist vart Pierre-Claude Foucquet, som berre var 18 år gammel da han tok over. Etter den tid dreiv Piroye med komposisjon og undervisning attmed konsertverksamheita som cembalist og organist.

Verkliste

  • 3 livres d’airs sérieux et à boire (Paris, 1695–97)
  • 9 airs i Recueil d’airs sérieux et à boire de différents auteurs (Paris, 1695–1724)
  • Cantique pour le temps de noël for sopran og BC (Paris, 1703)
  • Jephté, tragedie (1703)
  • Le retour d’Eurydice aux enfers, for sopran, 2 fiolinar eller 2 fløytor og B.C. (etter 1710; an afterpiece for Louis-Nicolas Clérambault's Orphée (1710, from the first book of cantatas))
  • Pièces choisies [...] tant pour l’orgue et le clavecin, que pour toutes sortes d’instruments de musique (Paris, 1712): 5 large organ pieces (Simphonies)
  • Premier livre de clavecin (tapt)
  • Messe de M. Biroat


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon


[[kategori:personar}}