Byrðingr

Frå Alnakka.net

Byrðingr (norr.) var ein norrøn båttype som etter alt å rekne er opphavet til fembørdingar og sambørdingar, og truleg òg den eldre skotske båttypen bìrlinn.