Bufinnar

Frå Alnakka.net

Bufinnar eller sjøfinnar, òg stundom kalla norske finnar, var namnet på den samiske befolkninga som tradisjonelt har budd på kysten og dreve med småbruk og fiske. Samuel Rheen kyrkoherde i Jokkmokk, skreiv i 1671: «Desse lappar bo tillsamman medh the Norgiske och bruka inga Reenar, uthan somblige några fåå. Men theras föda beståår mäst af booskapp, koor, gietter och fåår, sampt lijtett åkerbruuk, så at den som mäst såår kan hinna till een tunna eller till dett høgsta twå : theras språåk och klädhebonat är enahanda medh lapparnas, huilka och fånga Biørnar, Swartha Räfvar, Ottrar ; the byggia Jachter, them the sällia till the som i Norige boo, hwar medh the segla till andra länder. (...) Föruthan desse lappar äre och någre fåå Rätte lappar, som föda sigh allena af Reenar, som Swänska lapparna.»