Brukar:Olve Utne

Frå Alnakka.net
Olve Utne
3916 (Dena) Olve og troenderfe.jpg
Fotografering av trønderfe.
Namn:  Olve Utne
Fødd:  1960-åra
Bur: Aure kommune
Brukardiskusjon:  Diskusjonsida mi
E-post brukar:  E-post brukar
Jobb:  Seniorrådgjevar


Olve Utne er Cand.philol. frå Universitetet i Oslo. Fag i fagkretsen inkluderer musikkvitskap og leksikografi (ordbokslære) frå Universitetet i Oslo og lingvistikk (språkvitskap), fonetikk (språklydlære) og nordisk språk frå NTNU i Trondheim. Var gjestestudent ved Koninklijk Conservatorium Brussel skuleåret 19971998 som flamsk statsstipendiat. Medlem av Nordisk nettverk for edisjonsfilologar. Er toppadministratorAlnakka.net.

Publikasjonar

Bøker

Publikasjonar.

Som forfattar

  • 1994 - Olve Utne og Anne Kleivset: Songen hennar Magnhild : Magnhild Havdal Almhjell (1894–1985). Tuddal (Buen Kulturverkstad), 1994. (Bok, 112 s. + lydkassett) BIBSYS
  • 1996 - Olve Utne: Nokre aspekt ved tonalitet og transkripsjonsmåte i eit folkemusikalsk materiale frå Nordmøre. Oslo (Institutt for musikk og teater, Univ. i Oslo), 1996. (98 s.) BIBSYS
    • 2006 Nokre aspekt ved tonalitet og transkripsjonsmåte i eit folkemusikalsk materiale frå Nordmøre. 2. utgåva. West Hempstead (Hassafon), 2006. (128 s.) BIBSYS(ib. | hf.)
  • 2006 - Olve Utne: סִידּוּר לִימּוּד ־ סֵֽדֶר תְּפִלּוֹת כְּמִנְהַג ק”ק סְפָרַדִּים עִם תּֽוֹסָפוֹת מִמִּנְהָגֵי אִיטַלְיָינִים וְאַשְׁכְּנַזִּים עִם תַּרְגּוּם לָדִינוֹ וְאַנְגְּלִית וְעִם הֲלָכוֹת וּמִנְהָגִים מֵאֶת אֵֽלִיָּה אֽוּתְנֶה. א’ עֶֽרֶב שַׁבָּת. = Siddúr Limmúd : a traditional-egalitarian learning siddur based on Sefaradí, Italiani & Ashkenazi sources, and with full transliteration, translations, instructions and explanations. I: Friday night. Hassafon Publishing, 2006. (hardcover | paperback | spiral | BIBSYS)
  • 2007 - Olve Utne: Jiddisch–norsk ordliste med kortfatta språklære. Askim (Schweitzerforlaget), 2007. (Schweitzerforlaget, BIBSYS)

Under arbeid

  • סִידּוּר לִימּוּד ־ סֵֽדֶר תְּפִלּוֹת כְּמִנְהַג ק”ק סְפָרַדִּים עִם תּֽוֹסָפוֹת מִמִּנְהָגֵי אִיטַלְיָינִים וְאַשְׁכְּנַזִּים עִם תַּרְגּוּם לָדִינוֹ וְאַנְגְּלִית וְעִם הֲלָכוֹת וּמִנְהָגִים מֵאֶת אֵֽלִיָּה אֽוּתְנֶה = Siddúr Limmúd : a traditional-egalitarian learning siddur with transliterations, translations, instructions and explanations. (volumes II– )
  • The Converso Oratorio : musical representation of religious texts amongst the Western European Sefaradím

Som utgjevar

Du mitt Nordmøre 2009.
  • Aguilar, Grace: The Vale of Cedars, or The Martyr. Hassafon Publishing, 2005. [1]

Internett

Som forfattar

Som omsettar

Som utgjevar

Musikk

Kontrapunkt

Orgelkoral over «Som den gyldne Sol frembryder» av Olve Utne — eit studentarbeid frå 1987.

«Canon all’8va» av Olve Utne — eit studentarbeid frå 1987.

«Invensjon nr. 1 i g-moll» av Olve Utne — eit studentarbeid frå 1987.

«Trippelfuge i F-dur» av Olve Utne — eit studentarbeid frå 1980-åra.

«Skisse for piano og strykarar»

Opprinnelig skreve ved Trøndelag Musikkonservatorium ca 1990 for eit samensett ensemble; omarbeidd kring 2002 for piano og strykeorkester.

«Freilech»

Skreve ca 2002 i Miami i Florida.