Blomsterflugor

Frå Alnakka.net
Eristalis sp.
Foto:Olve Utne

Blomsterflugor (lat. Syrphidae) eller sveveflugor er ein familie av flugor der mange av artane etterliknar bior, humlor eller kveksar i utsjånaden.