Bleikje

Frå Alnakka.net

Mal:Taksoboks byrjing Mal:Taksoboks bilde Mal:Taksoboks klassifikasjon byrjing Mal:Biologisk rike Mal:Biologisk rekke Mal:Biologisk underrekke Mal:Biologisk klasse Mal:Biologisk underklasse Mal:Biologisk orden Mal:Biologisk familie Mal:Biologisk slekt Mal:Biologisk art Mal:Sluttboks Mal:Vitskapleg namn Mal:Sluttboks Bleikje eller kviting (Merlangius merlangus), òg kalla hvittingbokmål, er ein fisk i torskefamilien. Bleikja blir normalt opptil 50 cm. Berre dei unge fiskane har skjeggtråd. Bleikja er ein botnfisk som lever av småfisk og botndyr, ned til ca 200 meters djupn. Ho er ein svært god matfisk som er utbreidd langs det meste av norskekysten. Utanom Norge finst bleikja i Nord-Atlanteren, Austersjøen, i nordlige deler av Middelhavet og i Svartehavet.


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Hvitting» frå Bokmålswikipediaen og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelige artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelige artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til den sida.