Bjørkasirup

Frå Alnakka.net
Tapping av bjørkasevje.

Bjørkasirup (nyn./bm. bjørkesirup, sv. björksirap, da. birkesirup) er sirup som er framstilt ved forsiktig innkoking (gjerne kombinert med omvendt osmose) av sevje frå bjørk. Bjørkasirup blir først og fremst framstilt i Alaska, der den årlege kommersielle produksjonen ligg på kring 3 800 liter. Mindre mengder bjørkasirup blir framstilt i Canada, Russland og Skandinavia. På grunn av det relativt låge sukkerinnhaldet i bjørkasevja og den kompliserte framstillingsprosessen er bjørkasirupen gjerne opp til fem gonger så dyr som det liknande produktet lønesirup.

Sjå òg

Kjeldor

Pekarar