Bernardo Storace

Frå Alnakka.net
Tittelblad og innhald til Selva di varie compositioni d'intavolatura per cimbalo ed organo, trykt i Venezia i 1664.

Bernardo Storace (nemnt 1664) var ein italiensk komponist1600-talet som vi kjenner gjenom verket Selva di varie compositioni d'intavolatura per cimbalo ed organo (Venezia 1664). På tittelbladet til dette verket lærer vi at han på den tida var vice maestro di cappella (kapellmeister) til Senatet i Messina. Andre biografiske opplysningar har vi ikkje,[1] sidan Messina vart øydelagt av jordskjelv både i 1783 og i 1908. Stilistisk sétt hører musikken hans til generasjonen etter Girolamo Frescobaldi.

Selva di varie compositioni d'intavolatura per cimbalo ed organo

   Video frå YouTube   

Denne videoen er ikkje lokalt lagra, men ligg på nettstaden YouTube, som er juridisk ansvarleg for innhaldet. Om du meiner at denne videoen er eit opphavsrettsbrott, så meld straks frå til YouTube.

This video is not stored locally, but shared from YouTube, who are legally responsible for the contents. If you believe this video to be in violation of your copyright, please notify YouTube immediately.

Ciaccona, spela av William Porter i Sanzeno i 2013.

Selva di varie compositioni, det einaste verket som finst etter Storace, vart trykt i Venezia i 1664. Verket er skreve for eitt tangentinstrument og består i hovudsak av variasjonssatsar.

 1. Capriccio sopra il Passo e Mezzo
 2. Passo e Mezzo
 3. Altro Passo e Mezzo
 4. Romanesca
 5. Aria sopra la Spagnoletta
 6. Monica
 7. Capriccio sopra Ruggiero
 8. Partite sopra il Cinque Passi
 9. Follia
 10. Passacagli sopra A la mi re
 11. Passacagli sopra C sol fa ut per b
 12. Passacagli per D sol re per #
 13. Passacagli sopra Fe [sic] fa ut per b
 14. Ciaccona
 15. Balletto (variations)
 16. Ballo della Battaglia
 17. Corrente
 18. Corrente
 19. Toccata – Canzon
 20. Toccata e Canzon
 21. Recercar
 22. Recercar di legature
 23. Pastorale

Kjeldor

Fotnotar

 1. Fødselsåret ca. 1637 og dødsåret ca. 1707 blir framsett av somme, men det er oklårt kva kjelda til dette er.

Pekarar