Beinskurd

Frå Alnakka.net
Detalj av typisk nordafjelsk grei med beinskurd.
Foto:Olve Utne

Beinskurd er kunsten å skjera ut ornamentale og/eller figurative mønster på pynte- eller bruksgjenstandar av bein, elfenbein, kvalrosstann eller horn. Beinskurd var vanleg i eldre tider i Skandinavia, men opp mot moderne tid er det mest i samisk husflid at denne kunsten framleis er vanleg.

Utskjering på beinring.
Foto: Olve Utne, 2015

Sjå òg