Barkskip

Frå Alnakka.net
Bark «Marie» (212 kl.), bygd på Vinjeøra i 1855 for N.H. Knudtzon ved byggmeister Peder Wullum. (Måla i Barcelona i 1873 av José Pineda Guerra)

Eit barkskip eller ein bark er eit seglskip med minst to skværseglrigga mastrer og ei sneiseglrigga mesanmaster. Det finst barkskip med tre, fire og fem mastrer.