Bahá'u'lláh

Frå Alnakka.net
Bahá’ítru
Haifa-Bahai.jpg
Personar
Ali Muhammad Shirazi
(«Báb»)

Bahá'u'lláh
Abdu'l-Bahá
Shoghi Effendi
Skrifter
Kitáb-i-Aqdas
Kitáb-i-Iqan
Livsførsel
kalender
fastemånaden
dagleg bøn
huqu'u'llah (religiøs skatt)
syn på rusmiddel
paktsbrytarar
(bannlyste)
ekteskap
gravferd
Helige plassar
Qiblih
Haifa - Shiraz
Baghdad
gudshus
Andre retningar
babisme - ortodoksi

Bahá'u'lláh (f. 12. november 1817; d. 29. mai 1892) var grunnleggaren av bahá'ítrua. Det opprinnelege namnet hans var Mirza Husayn-Ali Núri, men han tok det arabiske namnet Bahá'u'lláh som betyder ‘Guds herlegheit’. I bahá'ítrua blir Bahá'u'lláh rekna for å vara Guds bodberar for menneska i dag.

Mirza Husayn-Ali Núri var fødd i Tehrān (Teheran) i Iran. Han var ein tilhengar av Báben, som grunnla religionen babisme. Ei av læresetningane i religionen var at «han som Gud skal vise fram» skal foreine alle menneske og religionar.

I 1863 i Bagdad openberra Bahá'u'lláh seg som den utvelte, som babismen, og etter hans syn alle andre tidlegare religionar, hadde lova. Han skreiv brev til kongar og presidentar og formana dem om å legge bort konfliktar og oeinigheit og minske skattebyrda for dei fattige. Han bad dem komma ihop til ein stor konferanse for å legge grunnlaget for «den største freden». Da dei ikkje lydde boda hans, erklærte han at dei kjem til å miste rikdommane sine. Krigar og katastrofor skal fortære land og område føre verdas likevekt blir oppnådd.

Bahá'u'lláh vart landsforvist frå Persia (novarande Iran) i 1850-åra, og reiste gjenom novarande Irak og Tyrkia i Det osmanske riket til Akko i det novarande Israel), der han dødde i 1892.

Verk

Den viktigaste boka hans, Kitáb-i-Aqdas (Den heligaste boka), inneheld 190 vers med utførlege kommentarar. I Bahá'í-trua blir den boka rekna som verdenscharteret for menneskja. Andre sentrale bøker er Kitáb-i-Iqan (Vissheitsboka) og Dei gjømte orda (utgjeve posthumt). Ein del av bøkerne hans er omsett til norsk.

Pekarar


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Bahá'u'lláh» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.