Ateisme

Frå Alnakka.net

Ordet ateisme (gjenom latin atheismus frå gresk ἄθεος [átheos], ‘ogudeleg, gudlaus’) kan i vår tid vise spesifikt til motstand mot teisme, men det blir vel så ofte bruka om det meir generelle synspunktet at det ikkje eksisterer nån guddom(mar) i noka som helst form anna enn som menneske-skapt idé.