Arameisk

Frå Alnakka.net
Ei side frå ei trykt utgåve av Talmúd bablí — eit verk som først og fremst er skreve på hebraisk og arameisk.

Språket arameisk (hebr. אֲרָמִית) er eit semittisk språk som er nært i slekt med hebraisk.

Historie

Bibelsk arameisk

Jødisk vestarameisk

Jødisk austarameisk

Syrisk

Grammatikk

Pekarar