Antonsmess

Frå Alnakka.net

Antonsmess eller antonsmesse er eit eldre namn på minnedagen for St. Antonius i Den katolske kirkja. I Den katolske kirkja blir St. Antonius (kring 251356) rekna som skytshelgen for blant anna griser og andre husdyr; for dyrepassarar, bønder og slaktarar; for riddarar, kirkjegardsgravarar, spritbrennarar og brennevinshandlarar; og mot spedalskheit, syfilis, dyresjukdommar, pest og brann.

primstaven blir antonsmess oftast markert med ein kross eller ein gris.

Kjeldor