Alphonse Allais

Frå Alnakka.net
Anonymt foto, ca 1900/1901.

Alphonse Allais (f. 20. oktober 1854; d. 28. oktober 1905) var ein fransk journalist, forfattar og komikar. Han er blant anna kjent for arbeidet sitt med konseptuell kunst, og blant verka hans kan nemnast de monokrome «Récolte de la tomate sur le bord de la mer Rouge par des cardinaux apoplectiques» (‘Apoplektiske kardinalar plukkar tomatar ved Raudehavsstranda’) og «Première communion de jeunes Filles chlorotiques par un Temps de Neige» (1883; ‘Første nattverd for anemiske ungjentor i snyvêr’). Han er òg kjent för å ha {{skrivit0} det første gjenomført stille musikkverket, «Marche Funèbre composée pour les Funérailles d'un grand homme sourd» (‘Sørgjemarsj komponert för gravferda til ein stor, døv mann’) — ei noteside heilt utan notar. Han forklarte det sistnemnte verket med at “les grandes douleurs sont muettes” (‘dei største sorgene er stumme’).

«Première communion de jeunes Filles chlorotiques par un Temps de Neige» (1883)

Pekarar


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon