Alnakka.net:Vilkår

Frå Alnakka.net
 Retningslinjor 
Norsk · English
Brukarar
Personvern
Opphavsrett
Emne
Synsvinkel
Skrivemåte

Opphavsrett og sitatrett

Bilde, lyd og film

Alle bilde, lydfiler, filmopptak og liknande mediafiler har (skal ha) eit eksplisitt lisenmerke som viser vilkåra för kopiering, distribusjon og endring.

Artiklar

I utgangspunktet er artiklane å rekne som felles eigedom för bidragsytarane og som lisensiert etter CC-BY-NC-SA 3.0. Det finst unntak frå hovud-lisensregelen — sjå nedaför.

Artiklar som er kopiert frå, eller byggjer direkte på innhald frå, Wikipedia, SikhiWiki og liknande prosjekt utgjevne under fri lisens skal merkjast med {{Wikipedia}}, {{Sikhiwiki}} og tilsvarande. Dessa artiklane kan fritt kopierast og endrast så lenge kjelda og lisensen er oppgjevne.