Alnakka.net:Sikhisme

Frå Alnakka.net
 Retningslinjor 
Norsk · English
Brukarar
Personvern
Opphavsrett
Emne
Synsvinkel
Skrivemåte

Artiklane skal vara skildrande (beskrivande) heller enn forkynnande. Artiklane skal ikkje vara polemiske for eller mot sikhismen.

Skrivemåte

Transkripsjonen av ord frå pandjābī følgjer tradisjonell vitskapleg transkripsjon av indiske språk i hovudtrekka, inkludert notert gh, dh og bh sjølv om aspirasjonen i moderne pandjābī har gått over til ein tonelagsforskjell. De fire palatale affrikatane blir transkribert som tj - tjh - dj - djh.

Når det er muleg, skal alle oppslagsord med opphav i pandjābī eller andre indiske språk oppgjevast i gurmukhī, og gjerne dēvanāgarī òg, i første setninga.