Alnakka.net:Ordliste - V

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • å vara, er, var, har vore; varande
 • ei vare, vara; fleire varor, alle varone
  Dativ eintal: ått di varon; dativ fleirtal: ått all(om) di varom.
 • Mal:Ordliste vekka
 • Mal:Ordliste vekkoblad
 • Mal:Ordliste vekkodag
 • vekkolang; vekkolange adj.
 • vekkosvis adv.
 • venstre adv.
 • ei verd, verda
  Dativ eintal: ått di verden; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • ei verkeligheit, verkeligheita; fleire verkeligheiter, alle verkeligheitene
  Dativ eintal: ått di verkeligheiten; dativ fleirtal: ått all(om) di verkeligheitom.
 • ei verksamheit, verksamheita; fleire verksamheiter, alle verksamheitene
  Dativ eintal: ått di verksamheiten; dativ fleirtal: ått all(om) di verksamheitom.
 • å veta, veit, visste, har visst; vetande
 • ei vise, visa, fleire visor, alle visone
  Dativ eintal: ått di vison; dativ fleirtal: ått all(om) di visom.
 • ei vissheit, vissheita
  Dativ eintal: ått di vissheiten; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • ei vitsetekning, vitsetekninga, fleire vitsetekningar, alle vitsetekningane
  Dativ eintal: ått di vitsetekningen; dativ fleirtal: ått all(om) di vitsetekningom.
 • ei vorpe, vorpa; fleire vorpor, alle vorpone
  Dativ eintal: ått di vorpon; dativ fleirtal: ått all(om) di vorpom.