Alnakka.net:Ordliste - T

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • ein tare, taren; fleire tarar, alle tarane
  Dativ eintal: ått di tarå; dativ fleirtal: ått all(om) di tarom.
 • eit taug, tauget; fleire taug, alle tauga (‘tòg’, ‘tau’)
  Dativ eintal: ått di taugja; dativ fleirtal: ått all(om) di taugom.
 • Mal:Ordliste tefat
 • tefillín pl.
 • eit tekn, teknet; fleire tekn; alle tekna
  Dativ eintal: ått di tekna; dativ fleirtal: ått all(om) di teknom.
 • ein teknar, teknaren, fleire teknarar, alle teknarane
  Dativ eintal: ått di teknara; dativ fleirtal: ått all(om) di teknarom.
 • å tekne, teknar, tekna, har tekna; teknande
 • ei tekneblokk, tekneblokka, fleire tekneblokker, alle tekneblokkene
  Dativ eintal: ått di tekneblokken; dativ fleirtal: ått all(om) di tekneblokkom.
 • eit teknebord, teknebordet, fleire teknebord, alle tekneborda
  Dativ eintal: ått di tekneborda; dativ fleirtal: ått all(om) di teknebordom.
 • ein teknefilm, teknefilmen, fleire teknefilmar, alle teknefilmane
  Dativ eintal: ått di teknefilma; dativ fleirtal: ått all(om) di teknefilmom.
 • ein teknefilmserie, teknefilmserien, fleire teknefilmseriar, alle teknefilmseriane
  Dativ eintal: ått di teknefilmseria; dativ fleirtal: ått all(om) di teknefilmseriom.
 • ein teknekunst, teknekunsten
  Dativ eintal: ått di teknekunsta; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • eit teknepapir, teknepapiret, fleire teknepapir, alle teknepapira
  Dativ eintal: ått di teknepapira; dativ fleirtal: ått all(om) di teknepapirom.
 • ein tekneserie, tekneserien, fleire tekneseriar, alle tekneseriane
  Dativ eintal: ått di tekneseria; dativ fleirtal: ått all(om) di tekneseriom.
 • eit tekneseriehefte, tekneserieheftet, fleire tekneseriehefte, alle tekneseriehefta
  Dativ eintal: ått di tekneseriehefta; dativ fleirtal: ått all(om) di tekneserieheftom.
 • ein tekneskule, tekneskulen, fleire tekneskular, alle tekneskulane
  Dativ eintal: ått di tekneskulå; dativ fleirtal: ått all(om) di tekneskulom.
 • ein teknestift, teknestiften, fleire teknestiftar, alle teknestiftane
  Dativ eintal: ått di teknestifta; dativ fleirtal: ått all(om) di teknestiftom.
 • ein teknetime, teknetimen, fleire teknetimar, alle teknetimane
  Dativ eintal: ått di teknetima; dativ fleirtal: ått all(om) di teknetimom.
 • ei tekning, tekninga, fleire tekningar, alle tekningane
  Dativ eintal: ått di tekningen; dativ fleirtal: ått all(om) di tekningom.
 • Mal:Ordliste telegrafpåle
 • Mal:Ordliste telegrafstolpe
 • Mal:Ordliste telefonpåle
 • Mal:Ordliste telefonstolpe
 • tjue Mal:Num.
 • ein tisdag, tisdagen; fleire tisdagar, alle tisdagane
  Dativ eintal: ått di tisdagja; dativ fleirtal: ått all(om) di tisdagom.
 • ein tjenar, tjenaren, fleire tjenarar, alle tjenarane
  Dativ eintal: ått di tjenara; dativ fleirtal: ått all(om) di tjenarom.
 • å tjene, tjener, tjente, har tjent
 • ei tjenesttaus, tjenesttausa; fleire tjenesttauser, alle tjenesttausene
  Dativ eintal: ått di tjenesttausen; dativ fleirtal: ått all(om) di tjenesttausom.
 • tjukk, tjukt; tjukke adj.
 • ein tjyv, tjyven, fleire tjyvar, alle tjyvane
  Dativ eintal: ått di tjyva; dativ fleirtal: ått all(om) di tjyvom.
 • eit tjyveri, tjyveriet, fleire tjyveri, alle tjyveria
  Dativ eintal: ått di tjyveria; dativ fleirtal: ått all(om) di tjyveriom.
 • ei tjønn, tjønna; fleire tjønner, aller tjønnene
  Dativ eintal: ått di tjønnen; dativ fleirtal: ått all(om) di tjønnom.
 • ei tjøro, tjørå
  Dativ eintal: ått di tjøron; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • eit tog, toget; fleire tog, alle toga
  Dativ eintal: ått di togja; dativ fleirtal: ått all(om) di togom.
 • ei tolle, tolla; fleire tollor, alle tollone
  Dativ eintal: ått di tollon; dativ fleirtal: ått all(om) di tollom.
 • å tonsette, tonsett, tonsette, har tonsett; tonsettande
 • eit traug, trauget; fleire traug, alle trauga (‘tròg’, ‘trau’)
  Dativ eintal: ått di traugja; dativ fleirtal: ått all(om) di traugom.
 • trollot; trollote adj. (trollut, slem)
 • ei tropp, troppa; fleire tropper, alle troppene
  Dativ eintal: ått di troppen; dativ fleirtal: ått all(om) di troppom.
 • å trøske, trøskar, trøska, har trøska; trøskande
 • ei trøst, trøsta, trøster, trøstene
  Dativ eintal: ått di trøsten; dativ fleirtal: ått all(om) di trøstom.
 • å trøste, trøstar, trøsta, har trøsta
 • tu prep. (or, utor, ut av)
 • å tvinge, tvingar, tvinga, har tvinga
 • ei tvoro, tvorå; fleire tvoror, alle tvorone
  Dativ eintal: ått di tvoron; dativ fleirtal: ått all(om) di tvorom.
 • ei tynne, tynna; fleire tynnor, alle tynnone
  Dativ eintal: ått di tynnon; dativ fleirtal: ått all(om) di tynnom.
 • ei tørke, tørka; fleire tørkor, alle tørkone
  Dativ eintal: ått di tørkon; dativ fleirtal: ått all(om) di tørkom.
 • å tørke, tørkar, tørka, har tørka; tørkande
 • törr, tört; törre adj.
 • tørst; tørste adj.
 • ei , tåa; fleire tær, alle tærne
  Dativ eintal: ått di tåen; dativ fleirtal: ått all(om) di tånom.
 • prep. (utav, av)