Alnakka.net:Ordliste - S

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • Mal:Ordliste sâlmakar
 • Mal:Ordliste sâlmakeri
 • ei saltkvenn, saltkvenna, fleire saltkvenner, alle saltkvennene
  Dativ eintal: ått di saltkvennen; dativ fleirtal: ått all(om) di saltkvennom.
 • Mal:Ordliste sambørding
 • samen adv. (saman, sammen, samman)
  i lag
  ihop
  attmed
 • ein samōsā, samōsāen; fleire samōsāer, alle samōsāene
  Dativ eintal: ått di samōsāa; dativ fleirtal: ått all(om) di samōsāom.
 • ein sau, sauen (dativ ått di saua); fleire sauer, alle sauene (dativ ått all(om) dei sauom)
 • Mal:Ordliste sauskjel
 • ein ṣedaká, ṣedakáen (donasjon, veldedig gåve)
  Dativ eintal: ått di ṣedakáa; dativ fleirtal: ått all(om) di ṣedakáom.
 • ein sefardí, sefardíen (dativ ått di sefardía); fleire sefardím, alle sefardíane (dativ ått all(om) dei sefardíom)
 • ein sefer, seferen; fleire sefarím (torárull)
  Dativ eintal: ått di sefera; dativ fleirtal: ått all(om) di séferom.
 • Mal:Ordliste seglmakar
 • Mal:Ordliste seglmakeri
 • Mal:Ordliste sekk
 • ein seksring, seksringen; fleire seksringar, alle seksringane
  Dativ eintal: ått di seksringja; dativ fleirtal: ått all(om) di seksringom.
 • ei seng, senga; fleire senger, alle sengerne
  Dativ eintal: ått di sengen; dativ fleirtal: ått all(om) di sengom.
 • Mal:Ordliste sengklede
 • Mal:Ordliste sengloft
 • Mal:Ordliste sengplass
 • Mal:Ordliste sengteppe
 • å sette, sett, sette, har sett; settande
 • ei side, sida; fleire sidor, alle sidone
  Dativ eintal: ått di sidon; dativ fleirtal: ått all(om) di sidom.
 • å sitta, sitt, satt, har sete; sittande
 • ein sjy, sjyen; fleire sjyar, alle sjyane
  Dativ eintal: ått di sjyno; dativ fleirtal: ått all(om) di sjyom.
 • ei sjyfart, sjyfarten
  Dativ eintal: ått di sjyfarta; dativ fleirtal: ått all(om) di {{{2}}}.
 • ein sjyveg, sjyvegen; fleire sjyvegar, alle sjyvegane
  Dativ eintal: ått di sjyvegja; dativ fleirtal: ått all(om) di sjyvegom.
 • sjyklein, sjykleint; sjykleine adj.
 • ein skare, skaren
  Dativ eintal: ått di skarå; dativ fleirtal: ått all(om) di {{{2}}}.
 • Mal:Ordliste skjen
 • ein skjetotrast, skjetotrasten (dativ ått di skjetotrasta); fleire skjetotrastar, alle skjetotrastane (dativ ått all(om) dei skjetotrastom)
 • ein skogsrein, skogsreinen (dativ ått di skogsreina); fleire skogsreinar, alle skogsreinane (dativ ått all(om) dei skogsreinom)
 • Mal:Ordliste skomakar
 • Mal:Ordliste skomakeri
 • eit skott, skottet; fleire skott, alle skotta
  Dativ eintal: ått di skotta; dativ fleirtal: ått all(om) di skottom.
 • eit skrifttekn, skriftteknet; fleire skrifttekn; alle skrifttekna
  Dativ eintal: ått di skrifttekna; dativ fleirtal: ått all(om) di skriftteknom.
 • ein skule, skulen, fleire skular, alle skulane
  Dativ eintal: ått di skulå; dativ fleirtal: ått all(om) di skulom.
 • å slå, slær, slo, har slege; slåande
 • å slåst, slæst, slost, har slegest
 • eit småfekjøtt, småfekjøttet
  Dativ eintal: ått di småfekjøtta; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • ein sny, snyen; fleire snyar, alle snyane (fleirtal kan bli bruka om snyflak)
  Dativ eintal: ått di snya; dativ fleirtal: ått all(om) di snyom.
 • ein snyball, snyballen, fleire snyballar, alle snyballane
  Dativ eintal: ått di snyballa; dativ fleirtal: ått all(om) di snyballom.
 • å snye, snyar, snya, har snya
 • Mal:Solskjen
 • sommå (same, samme, samma)
 • å somne, somnar, somna, har somna; somnande
 • ei spann, spanna; fleire spanner, alle spannene
  Dativ eintal: ått di spannen; dativ fleirtal: ått all(om) di spannom.
 • ein spelmann, spelmannen; fleire spelmenn, alle spelmennene
  Dativ eintal: ått di spelmanna; dativ fleirtal: ått all(om) di spelmennom.
 • eit spinett, spinettet (dativ ått di spinetta); fleire spinett, alle spinetta (dativ ått all(om) dei spinettom)
 • ei stavkirkje, stavkirkja; fleire stavkirkjor, alle stavkirkjone
  Dativ eintal: ått di stavkirkjon; dativ fleirtal: ått all(om) di stavkirkjom.
 • ein stol, stolen; fleire stolar, alle stolane
  Dativ eintal: ått di stola; dativ fleirtal: ått all(om) di stolom.
 • å stole (på) → å lite (på)
 • eit storfekjøtt, storfekjøttet
  Dativ eintal: ått di storfekjøtta; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • eit strykejarn, strykejarnet; fleire strykejarn, alle strykejarna
  Dativ eintal: ått di strykejarna; dativ fleirtal: ått all(om) di strykejarnom.
 • ei stue, stua; fleire stuor, alle stuone; samansetting: stuo-
  Dativ eintal: ått di stuon; dativ fleirtal: ått all(om) di stuom.
 • eit stuoglas, stuoglaset; fleire stuoglas, alle stuoglasa
  Dativ eintal: ått di stuoglasa; dativ fleirtal: ått all(om) di stuoglasom. (stuevindauge)
 • eit stuoloft, stuoloftet; fleire stuoloft, alle stuolofta
  Dativ eintal: ått di stuolofta; dativ fleirtal: ått all(om) di stuoloftom.
 • ein støvel, støvlen; fleire støvler, alle støvlene
  Dativ eintal: ått di støvla; dativ fleirtal: ått all(om) di støvlom.
 • sund, sundt; sunde adj. (øydelagt)
 • Sunnmør
 • sunnmøring (sunnmørsdialekt)
 • ein sunnmøring, sunnmøringen; fleire sunnmøringar, alle sunnmøringane
  Dativ eintal: ått di sunnmøringja; dativ fleirtal: ått all(om) di sunnmøringom.
 • Mal:Ordliste svalbardrein
 • svolten, svolta, svolte; svoltne adj. (hungrig)
 • ein synagoge, synagogen; fleire synagogar, alle synagogane
  Dativ eintal: ått di synagogå; dativ fleirtal: ått all(om) di synagogom.
 • å synge, syng, song, har sunge; syngande
 • Mal:Ordliste sømn
 • Mal:Ordliste sømnapné
 • Mal:Ordliste sømnsjukdom
 • Mal:Ordliste sømnværing
 • ein søtjo, søtjoen (mygg)
  Dativ eintal: ått di søtjoa; dativ fleirtal: ått all(om) di søtjoom.
 • ei søyle, søyla; fleire søylor, alle søylone
  Dativ eintal: ått di søylon; dativ fleirtal: ått all(om) di søylom.