Alnakka.net:Ordliste - P

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • Mal:Ordliste parafinlampe
 • ein pekar, pekaren; fleira pekarar, alle pekarane
  Dativ eintal: ått di pekara; dativ fleirtal: ått all(om) di pekarom.
 • å peke, pekar, peka, har peka; pekande
 • ein peppar, pepparen
  Dativ eintal: ått di peppara; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • ei pepparkvenn, pepparkvenna, fleire pepparkvenner, alle pepparkvennene
  Dativ eintal: ått di pepparkvennen; dativ fleirtal: ått all(om) di pepparkvennom.
 • ei pepparrot, pepparrota, fleire pepparrøter, alle pepparrøtene
  Dativ eintal: ått di pepparroten; dativ fleirtal: ått all(om) di pepparrotom.
 • ein pipehare, pipeharen (dativ ått di pipeharåm); fleire pipeharar, alle pipeharane (dativ ått all(om) dei pipeharom)
 • eit pipeorgel, pipeorgelet (dativ ått di pipeorgela); fleire pipeorgel, alle pipeorgela (dativ ått all(om) dei pipeorgelom)
 • ei plomme, plomma; fleire plommor, alle plommone (frukt)
  Dativ eintal: ått di plommon; dativ fleirtal: ått all(om) di plommom.
 • ein plomme, plommen; fleire plommar, alle plommane (eggeplomme)
  Dativ eintal: ått di plommå; dativ fleirtal: ått all(om) di plommom.
 • Mal:Ordliste prest
 • Mal:Ordliste prestgjeld
 • Mal:Ordliste prestkraga
 • ei pære, pæra; fleire pæror, alle pærone
  Dativ eintal: ått di pæron; dativ fleirtal: ått all(om) di pærom.
 • ein påte, påten; fleire påtar, alle påtane (flått, skogbjørn)
  Dativ eintal: ått di påtå; dativ fleirtal: ått all(om) di påtom.