Alnakka.net:Ordliste - O

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • oansett adv.
 • oavhengig, oavhengigt; oavhengige adj.
 • obehøvelig; obehøvelige adj.
 • obrukande adj.
 • obrukelig; obrukelige adj.
 • oeinig, oeinigt; oeinige adj.
 • oendelig,; oendelige adj.
 • ofattelig; ofattelige adj.
 • ofin, ofint; ofine adj.
 • ein ofisk, ofisken; fleire ofiskar, alle ofiskane
  Dativ eintal: ått di ofiskja; dativ fleirtal: ått all(om) di ofiskom.
 • ojamn, ojamt; ojamne adj.
 • okjent; okjente adj.
 • oklypt; oklypte adj.
 • i olage
 • ei olempe, olempa; fleire olempor, alle olempone
  Dativ eintal: ått di olempon; dativ fleirtal: ått all(om) di olempom.
 • olik, olikt; olike adj.
 • ei olikheit, olikheita; fleire olikheiter, alle olikheitene
  Dativ eintal: ått di olikheiten; dativ fleirtal: ått all(om) di olikheitom.
 • ein olyd, olyden; fleire olydar, alle olydane
  Dativ eintal: ått di olyda; dativ fleirtal: ått all(om) di olydom.
 • ei olykke, olykka; fleire olykkor, alle olykkone
  Dativ eintal: ått di olykkon; dativ fleirtal: ått all(om) di olykkom.
 • ombord adv.
 • ominnelig; ominnelige adj.
 • [omsyn] → hensyn Mal:N.
 • omulig; omulige adj.
 • omåtelig; omåtelige adj.
 • onødig, onødigt; onødige adj. adv.
 • opprinnelig; opprinnelige Mal:Adj
 • Mal:Ordliste ordbok
 • orimelig; orimelige adj.
 • orørlig; orørlige adj.
 • osannsynlig; osannsynlige adj.
 • osikker, osikkert; osikre adj.
 • Mal:Ordliste osthøvel
 • osunn, osunt; osunne adv.
 • eit otal
 • otydelig; otydelige adj. adv.
 • ovanleg; ovanlege adj.
 • oviss, ovisst; ovisse adj.
 • ei ovissheit, ovissheita; fleire ovissheiter, alle ovissheitene
  Dativ eintal: ått di ovissheiten; dativ fleirtal: ått all(om) di ovissheitom.