Alnakka.net:Ordliste - L

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • ein lama, lamaen (dativ ått di lamaa); fleire lamaer, alle lamaene (dativ ått all(om) dei lamaom)
 • eit lammekjøtt, lammekjøttet
  Dativ eintal: ått di lammekjøtta; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • ei lappgeit, lappgeita (dativ ått di lappgeiten); fleire lappgeiter, alle lappgeiterne (dativ ått all(om) dei lappgeitom)
 • ein ledar, ledaren, fleire ledarar, alle ledarane
  Dativ eintal: ått di ledara; dativ fleirtal: ått all(om) di ledarom.
 • eit ledarverv, ledarvervet, fleire ledarverv, alle ledarverva
  Dativ eintal: ått di ledarverva; dativ fleirtal: ått all(om) di ledarvervom.
 • å lede, ledar, leda, leda; ledande (‘(å) vara ledar för ...’)
 • ein ledelse, ledelsen, fleire ledelsar, alle ledelsane
  Dativ eintal: ått di ledelsa; dativ fleirtal: ått all(om) di ledelsom.
 • ei leding, ledinga
  Dativ eintal: ått di ledingen; dativ fleirtal: ått all(om) di {{{2}}}.
 • å legge, legg, la, lagt; leggande
 • [leiar] → ledar
 • [leiing] → ledelse, leding
 • ei lengd, lengda; fleire lengder, alle lengdene
  Dativ eintal: ått di lengden; dativ fleirtal: ått all(om) di lengdom.
 • ein lest, lesten, fleire lestar, alle lestane.
  Dativ eintal: ått di lesta; dativ fleirtal: ått all(om) di lestom.
 • å liggja, ligg, låg, lege; liggjande
 • å lite (på), lit (på), leit (på), har lite (på) (‘å stole (på)’)
 • Mal:Ordliste ljøre
 • eit lys, lyset, fleire lys, alle lysa.
  Dativ eintal: ått di lysa; dativ fleirtal: ått all(om) di lysom.
 • lys, lyst; lyse Mal:Adj
 • lysblå, lysblått; lysblåe adj.
 • lysbrun, lysbrunt; lysbrune adj.
 • lysgrøn, lysgrønt; lysgrøne adj.
 • lysgrå, lysgrått; lysgråe adj.
 • lysgul, lysgult; lysgule adj.
 • lyshåra adj.
 • lysraud, lysraudt; lysraude adj.
 • å ljøsne, ljøsnar, ljøsna, har ljøsna; ljøsnande
 • ein lysstaka, lysstakan, fleire lysstakar, alle lysstakane.
  Dativ eintal: ått di lysstakå; dativ fleirtal: ått all(om) di lysstakom.
 • ein ljå, ljåen, fleire ljåar, alle ljåane.
  Dativ eintal: ått di ljåno; dativ fleirtal: ått all(om) di ljånom.
 • ein lofothest, lofothesten (dativ ått di lofothesta); fleire lofothestar, alle lofothestane (dativ ått all(om) dei lofothestom)
 • eit lokk, lokket; fleire lokk, alle lokka
  Dativ eintal: ått di lokkja; dativ fleirtal: ått all(om) di lokkom.
 • ein lunde, lunden (dativ ått di lundåm); fleire lundar, alle lundane (dativ ått all(om) dei lundom)
 • ein lundehund, lundehunden (dativ ått di lundehunda); fleire lundehundar, alle lundehundane (dativ ått all(om) dei lundehundom)
 • ein lyd, lyden, fleire lydar, alle lydane (lyd).
  Dativ eintal: ått di lyda; dativ fleirtal: ått all(om) di lydom.
 • lydberr, lydbert; lydberre adj.
 • ein lyr, lyren; fleire lyrar, alle lyrane
  Dativ eintal: ått di lyra; dativ fleirtal: ått all(om) di lyrom.
 • ein lyrodd, lyrodden; fleire lyroddar, alle lyroddane
  Dativ eintal: ått di lyrodda; dativ fleirtal: ått all(om) di lyroddom.
 • å lyse, lyser, lyste, har lyst; lysande
 • Mal:Ordliste lødo
 • ein løk, løken; fleire løkar, alle løkane.
  Dativ eintal: ått di løkja; dativ fleirtal: ått all(om) di løkom.
 • ei løysning, løysninga; fleire løysningar, alle løysningane
  Dativ eintal: ått di løysningen; dativ fleirtal: ått all(om) di løysningom.