Alnakka.net:Ordliste - K

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • ei kaffekvenn, kaffekvenna, fleire kaffekvenner, alle kaffekvennene
  Dativ eintal: ått di kaffekvennen; dativ fleirtal: ått all(om) di kaffekvennom.
 • ei kake, kaka; fleire kakor, alle kakone
  Dativ eintal: ått di kakon; dativ fleirtal: ått all(om) di kakom.
 • kaldvorden, kaldvorda, kaldvorde; kaldvordne adj. (kjølig)
 • eit kalvekjøtt, kalvekjøttet
  Dativ eintal: ått di kalvekjøtta; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • ein kanadiar, kanadiaren; fleire kanadiarar, alle kanadiarane
  Dativ eintal: ått di kanadiara; dativ fleirtal: ått all(om) di kanadiarom.
 • kanadisk; kanadiske adj.
 • ein kanin, kaninen (dativ ått di kanina); fleire kaninar, alle kaninane (dativ ått all(om) dei kaninom)
 • ein karaisme, karaismen
  Dativ eintal: ått di karaisma; dativ fleirtal: ått all(om) di {{{2}}}.
 • Mal:Ordliste karaitt
 • karaittisk; karaittiske adj.
 • karavorden; karavordne adj. m.
 • ei karikaturtekning, karikaturtekninga, fleire karikaturtekningar, alle karikaturtekningane
  Dativ eintal: ått di karikaturtekningen; dativ fleirtal: ått all(om) di karikaturtekningom.
 • ein kartteknar, kartteknaren, fleire kartteknarar, alle kartteknarane
  Dativ eintal: ått di kartteknara; dativ fleirtal: ått all(om) di kartteknarom.
 • ei karttekning, karttekninga (berre eintal)
  Dativ eintal: ått di karttekningen; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • kem [kvann] Mal:Pron. (kven, hvem)
 • ei kirkje, kirkja; fleire kirkjor, alle kirkjone
  Dativ eintal: ått di kirkjon; dativ fleirtal: ått all(om) di kirkjom.
 • å kjenne, kjenner, kjente, har kjent
 • eit kjennetekn, kjenneteknet; fleire kjennetekn; alle kjennetekna
  Dativ eintal: ått di kjennetekna; dativ fleirtal: ått all(om) di kjenneteknom.
 • å kjennetekne, kjenneteknar, kjennetekna, har kjennetekna; kjenneteknande
 • kjennspak, kjennspakt; kjennspake adj.
 • kjent; kjente Mal:Adj
 • ei kjærligheit, kjærligheita
  Dativ eintal: ått di kjærligheiten; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • kjøleg Mal:Adv (veldig)
 • kjølig adj. (kaldvorde, kaldt)
 • Mal:Ordliste kjøn
 • eit kjøn, kjønet; fleire kjøn, alle kjøna
  Dativ eintal: ått di kjøna; dativ fleirtal: ått all(om) di kjønom.
 • ein kjønsrolle, kjønsrollen; fleire kjønsrollar, alle kjønsrollane
  Dativ eintal: ått di kjønsrollå; dativ fleirtal: ått all(om) di kjønsrollom.
 • å kjøre, kjører, kjaurde, har kjaurt
 • eit kjøtt, kjøttet
  Dativ eintal: ått di kjøtta; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • Mal:Ordliste kjøttgeit
 • kledor, alle kledone
  Dativ eintal: ått di ; dativ fleirtal: ått all(om) di kledom.
 • ein klehengar, klehengaren; fleire klehengarar, alle klehengarane
  Dativ eintal: ått di klehengara; dativ fleirtal: ått all(om) di klehengarom.
 • ein kleppfisk, kleppfisken (dativ ått di kleppfiska); fleire kleppfiskar, alle kleppfiskane (dativ ått all(om) dei kleppfiskom)
 • å klive, kliv, kleiv, har kleve; klivande (‘å klatre’)
 • å klyppe, klypper, klypte, har klypt; klyppande
 • å klyve, klyver, klyvde, har klyvd; klyvande (‘å kløyve, å dele veden på langs’)
 • Mal:Ordliste kohanitt
 • ei koltekning, koltekninga, fleire koltekningar, alle koltekningane
  Dativ eintal: ått di koltekningen; dativ fleirtal: ått all(om) di koltekningom.
 • Mal:Ordliste kompassrose
 • ei konstruksjonstekning, konstruksjonstekninga, fleire konstruksjonstekningar, alle konstruksjonstekningane
  Dativ eintal: ått di konstruksjonstekningen; dativ fleirtal: ått all(om) di konstruksjonstekningom.
 • korför adv.
 • korleis adv. = kossen
 • kossen adv. = korleis
 • ein kringelhauk, kringelhauken; fleire kringelhaukar, alle kringelhaukane
  Dativ eintal: ått di kringelhaukja; dativ fleirtal: ått all(om) di kringelhaukom.
 • ei krone, krona; fleire kronor, alle kronone
  Dativ eintal: ått di kronon; dativ fleirtal: ått all(om) di kronom.
 • eit krumkakejarn, krumkakejarnet; fleire krumkakejarn, alle krumkakejarna
  Dativ eintal: ått di krumkakejarna; dativ fleirtal: ått all(om) di krumkakejarnom.
 • [kvann] Mal:Pron., sjå kem
 • ei kve, kvea (dativ ått di kveen); fleire kveer, alle kveene (dativ ått all(om) dei kveom)
 • [kvefs] m., sjå kveks
 • Mal:Ordliste Kveks
 • ei kvenn, kvenna, fleire kvenner, alle kvennene
  Dativ eintal: ått di kvennen; dativ fleirtal: ått all(om) di kvennom.
 • ein kvennkall, kvennkallen, fleire kvennkallar, alle kvennkallane
  Dativ eintal: ått di kvennkalla; dativ fleirtal: ått all(om) di kvennkallom.
 • ein kvennstein, kvennsteinen, fleire kvennsteinar, alle kvennsteinane
  Dativ eintal: ått di kvennsteina; dativ fleirtal: ått all(om) di kvennsteinom.
 • ei kvinne, kvinna; fleire kvinnor, alle kvinnone
  Dativ eintal: ått di kvinnon; dativ fleirtal: ått all(om) di kvinnom.
 • ein kvithalehjort, kvithalehjorten (dativ ått di kvithalehjorta); fleire kvithalehjortar, alle kvithalehjortane (dativ ått all(om) dei kvithalehjortom)
 • ei kystgeit, kystgeita (dativ ått di kystgeiten); fleire kystgeiter, alle kystgeiterne (dativ ått all(om) dei kystgeitom)
 • Mal:Ordliste kåte