Alnakka.net:Ordliste - I

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • å idast, idest, iddest, iddest (‘orke’, ‘gidde’)
 • ill, ilt; ille adj. (‘vond’, ‘smertefull’)
 • inegalitær, inegalitært; inegalitære adj. (‘(systematisk) olikestilt’)
 • ein inuitt, inuitten; fleire inuittar, alle inuittane
  Dativ eintal: ått di inuitta; dativ fleirtal: ått all(om) di inuittom.
 • inuittisk; inuittiske adj.
 • ei islandsgeit, islandsgeita (dativ ått di islandsgeiten); fleire islandsgeiter, alle islandsgeiterne (dativ ått all(om) dei islandsgeitom)
 • isot; isote adj.
 • ein israelar, israelaren; fleire israelarar, alle israelarane
  Dativ eintal: ått di israelara; dativ fleirtal: ått all(om) di israelarom.
 • Mal:Ordliste israelitt
 • israelittisk; israelittiske adj.
 • israelsk; israelske adj.
 • ei isrose, isrosa; fleire isrosor, alle isrosone
  Dativ eintal: ått di isroson; dativ fleirtal: ått all(om) di isrosom.