Alnakka.net:Ordliste - H

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • å ha [hava], har, hade, har havt; havande
 • eit hannkjøn, hannkjønet; fleire hannkjøn, alle hannkjøna
  Dativ eintal: ått di hannkjøna; dativ fleirtal: ått all(om) di hannkjønom.
 • eit hannkjønsord, hannkjønsordet; fleire hannkjønsord, alle hannkjønsorda
  Dativ eintal: ått di hannkjønsorda; dativ fleirtal: ått all(om) di hannkjønsordom.
 • ein ḥanukkilje, ḥanukkiljen; fleire ḥanukkiljar, alle ḥanukkiljane (‘ḥanukká-lysstaka’)
  Dativ eintal: ått di ḥanukkilja; dativ fleirtal: ått all(om) di ḥanukkiljom.
 • ein harr, harren (dativ ått di harra); fleire harrar, alle harrane (dativ ått all(om) dei harrom)
 • eit haud, haudet; fleire haud, alle hauda (‘hovud, hode’)
  Dativ eintal: ått di hauda; dativ fleirtal: ått all(om) di haudom.
 • heimbaka adj.
 • Mal:Ordliste heimbrent
 • heimlaga adj.
 • heimsnikra adj.
 • å heita, heiter, heitte, har heitt
 • Mal:Ordliste helgasamling
 • Mal:Ordliste helgatur
 • helig, heligt; helige adj.
 • Mal:Ordliste hensyn
 • Mal:Ordliste hjell
 • ei hjelp, hjelpa
  Dativ eintal: ått di hjelpen; dativ fleirtal: ått all(om) di {{{2}}}.
 • å hjelpe, hjelper, hjelpte, har hjelpt; hjelpande
 • eit hokjøn, hokjønet; fleire hokjøn, alle hokjøna
  Dativ eintal: ått di hokjøna; dativ fleirtal: ått all(om) di hokjønom.
 • eit hokjønsord, hokjønsordet; fleire hokjønsord, alle hokjønsorda
  Dativ eintal: ått di hokjønsorda; dativ fleirtal: ått all(om) di hokjønsordom.
 • ein honing, honingen
  Dativ eintal: ått di honingja; dativ fleirtal: ått all(om) di {{{2}}}.
 • eit honn, honnet; fleire honn, alle honna (‘horn’)
  Dativ eintal: ått di honna; dativ fleirtal: ått all(om) di honnom.
 • [hovud]haud
 • hungrig, hungrigt; hungrige adj. (‘svolten’)
 • høgre adv.
 • å høre, hører, haurde, haurt