Alnakka.net:Ordliste - G

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • ei gaupe, gaupa (dativ ått di gaupon); fleire gaupor, alle gaupone (dativ ått all(om) dei gaupom)
 • å [gange], går, gikk, har gått; gåande [gangande]
 • gammel, gammelt; gamle adj.
 • Mal:Ordliste garnnål
 • ein geirfugl, geirfuglen (dativ ått di geirfugla); fleire geirfuglar, alle geirfuglane (dativ ått all(om) dei geirfuglom)
 • Mal:Ordliste geitbåt
 • eit geitkjøtt, geitkjøttet
  Dativ eintal: ått di geitekjtta; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • gjenom prep. (trad. dial. gjenom, gjönom, gjøno og gjøna i mesteparten av Midt-Norge, Jamtland og Nord-Noreg)
 • eit gjenombrott, gjenombrottet; fleire gjenombrott, alle gjenombrotta
  Dativ eintal: ått di gjenombrotta; dativ fleirtal: ått all(om) di gjenombrottom.
 • å gjømme, gjømmer, gjømte, har gjømt
 • eit glas, glaset; fleire glas, alle glasa (‘vindauge’)
  Dativ eintal: ått di glasa; dativ fleirtal: ått all(om) di glasom.
 • eit glass, glasset; fleire glass, alle glassa (‘drikkeglas’)
  Dativ eintal: ått di glassa; dativ fleirtal: ått all(om) di glassom.
 • eit glassbrott, glassbrottet; fleire glassbrott, alle glassbrotta
  Dativ eintal: ått di glassbrotta; dativ fleirtal: ått all(om) di glassbrottom.
 • å glømme, glømmer, glømte, har glømt
 • ei granateple, granatepla; fleire granateplor, alle granateplone
  Dativ eintal: ått di granateplon; dativ fleirtal: ått all(om) di granateplom.
 • eit grei, greiet; fleire grei, alle greia
  Dativ eintal: ått di greia; dativ fleirtal: ått all(om) di greiom.
 • ei grense, grensa; fleire grensor, alle grensone
  Dativ eintal: ått di grenson; dativ fleirtal: ått all(om) di grensom.
 • ein grunnleggar, grunnleggaren, fleire grunnleggarar, alle grunnleggarane
  Dativ eintal: ått di grunnleggara; dativ fleirtal: ått all(om) di grunnleggarom.
 • ei gruppe, gruppa; fleire gruppor, alle gruppone
  Dativ eintal: ått di gruppon; dativ fleirtal: ått all(om) di gruppom.
 • Mal:Ordliste græne
 • Mal:Ordliste grønlandsrein
 • ein gurduārā, gurduārāen, fleire gurduārāer, alle gurduārāene
  Dativ eintal: ått di gurduārāa; dativ fleirtal: ått all(om) di gurduārāom.