Alnakka.net:Ordliste - F

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • å fara, fer, fór, har fore; farande
 • Mal:Ordliste fembørding
 • Mal:Ordliste fiskhjell
 • Mal:Ordliste fjellrein
 • Mal:Ordliste fjellrev
 • Mal:Ordliste fjøro
 • Mal:Ordliste fjøs
 • frammund, frammundt; frammunde adj.
 • ein frammundkar, frammundkaren; fleire frammundkarar, alle frammundkarane
  Dativ eintal: ått di frammundkara; dativ fleirtal: ått all(om) di frammundkarom.
 • eit frammundord, frammundordet; fleire frammundord, alle frammundorda
  Dativ eintal: ått di frammundorda; dativ fleirtal: ått all(om) di frammundordom.
 • ei friheit, friheita; fleire friheiter, alle friheitene
  Dativ eintal: ått di friheiten; dativ fleirtal: ått all(om) di friheitom.
 • frynsot; frynsote adj.
 • ein fyring, fyringen, fleire fyringar, alle fyringane
  Dativ eintal: ått di fyringja; dativ fleirtal: ått all(om) di fyringom.
 • ein færing, færingen, fleire færingar, alle færingane
  Dativ eintal: ått di færingja; dativ fleirtal: ått all(om) di færingom.
 • ein færøyhest, færøyhesten (dativ ått di færøyhesta); fleire færøyhestar, alle færøyhestane (dativ ått all(om) dei færøyhestom)
 • fördagen (‘i forgårs’)
  Dativ eintal: ått di fördagja; dativ fleirtal: ått all(om) di {{{2}}}.
 • förening, föreninga, fleire föreningar, alle föreningane
  Dativ eintal: ått di föreningen; dativ fleirtal: ått all(om) di föreningom.
 • først, første Mal:Num.ord.
 • ei förteling, förtelinga; fleire förtelingar, alle förtelingane (‘forteljing’, ‘fortelling’)
  Dativ eintal: ått di förtelingen; dativ fleirtal: ått all(om) di förtelingom.
 • förvekkå (‘for to vekkor sidan’)
  Dativ eintal: ått di förvekkon; dativ fleirtal: ått all(om) di {{{2}}}.
 • föråret (‘i forfjor’)
  Dativ eintal: ått di föråra; dativ fleirtal: ått all(om) di {{{2}}}.
 • eit fårekjøtt, fårekjøttet
  Dativ eintal: ått di fårekjøtta; dativ fleirtal: ått all(om) di .