Alnakka.net:Ordliste - D

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • å dane Mal:V., danar, dana, dana
 • de N, dem Mal:AD; Mal:Poss. deras
 • di (N), dokker (Mal:AD); Mal:Poss. dokkers
 • Mal:Ordliste demning
 • denna, detta; dessa Mal:Pron.
 • djainisme m., djainismen
  Dativ eintal: ått di djainisma; dativ fleirtal: ått all(om) di .
 • ei djupn, djupna; fleire djupner, alle djupnene
  Dativ eintal: ått di djupnen; dativ fleirtal: ått all(om) di djupnom.
 • ei drue, drua; fleire druor, alle druone
  Dativ eintal: ått di druon; dativ fleirtal: ått all(om) di druom.
 • ein drømmar, drømmaren; fleire drømmarar, alle drømmarane
  Dativ eintal: ått di drømmara; dativ fleirtal: ått all(om) di drømmarom.
 • å drømme, drømmer, drømte, har drømt; drømmande
 • ei dråk, dråka; fleire dreker, alle drekerne
  Dativ eintal: ått di dråken; dativ fleirtal: ått all(om) di dråkom.
 • du (N), deg (Mal:AD); Mal:Poss. din (m.), di (f.), ditt (Mal:N., dine (pl.)